Foto: Pixabay
Toimetas Vidrik Võsoberg 1. märts 2018 09:28
Ameerika Ühendriikide teadlased ütlevad, et kui autod hakkavad vähem saastama, on õhusaaste loomus oluliselt muutumas. Nad tõid välja uued õhusaasteallikad, mida leidub igas kodus.

Kui autode heitgaasid ongi võimalik kontrolli alla saada, ei tähenda see veel, et võime vabalt (saastevabalt) hingata. Järgmisteks olulisemateks saasteallikateks saavad hügieenitooted, värvid, puhastusvahendid ja teised kemikaale sisaldavad tooted.

„Kui liiklusvahendite tekitatud heitmed vähenevad, mitmekesistuvad õhusaaste allikad,” ütleb uuringut juhtinud Brian McDonald Colorado Boulder’i ülikoolist.

Uuring keskendus kemikaale sisaldavatele toodetele, mis eritavad lenduvaid orgaanilisi ühendeid (Volatile Organic Compound – VOC), nafta baasil valmistatud lõhnaaineid, mis siseõhus võivad viia isegi ohtlike peenosakeste tekkeni.

Alahinnatud orgaanilised ühendid

Uuringu tulemuste alusel on lenduvaid orgaanilisi ühendeid alahinnatud ja need on kaasaegsete saasteallikate loeteludes alaesindatud.

Lenduvad ühendid võivad esineda mitmel kujul, need võivad pärineda mitmesugustest allikatest, need võivad olla pärit puudest või murust või inimese loodud allikatest nagu autodest. Neid leidub ka mitmetes tarbe- ja tööstuskaupades.

Värke uuringu kohaselt on nende ühendite peamised allikad tõrjevahendid ja kattematerjalid, printeritindid, liimid, puhastusvahendid ja hügieenitooted. Neid leidub igas kodus.

Näiteks tõrjevahendite puhul tekivad heitmed välitingimustes, kuid teiste ainete korral tekivad need sisetingimustes, liikudes seejärel välja. Üks viis oluliste toodete äratundmiseks on uuringu läbiviijate sõnul lihtsalt see, kas neil on mingi lõhn.

Tulemused ei tähenda otseselt seda, et aine on sisetingimustes sisse hingamiseks ohtlik, sest uuring ei käsitlenud seda.

See-eest väljas reageerivad ained päikesevalgusele ja teiste ainetega ning võivad tekitada keemilisi reaktsioone, mis mõjutavad õhusaastet välisõhus.

„Meie eesmärk on tõsta teadlikkust sellest, et see on oluline faktor, kui soovime täita õhukvaliteedi nõudeid,” ütleb teine uuringu läbiviija Jessica Gilman.