Haigekassa juhib tähelepanu, et on vaja esitada ametile oma arvelduskonto, kuhu hüvitis kanda. Foto: Robin Roots
Toimetas Annaliisa Köss 19. mai 2020 10:10
Haigekassa alustas aprilli lõpus eriolukorra algusest ootel olnud haiguslehtede hüvitamist. Paraku on maksmise käigus ilmnenud, et haigekassal puuduvad tuhandete inimeste õiged pangakonto andmed.

Valitsus otsustas eriolukorra ajal hüvitada haiguslehtede esimesed kolm haiguspäeva, mis tavaolukorras hüvitamisele ei kuulu. Esimesed kolm haiguspäeva hüvitatakse tagasiulatuvalt kõigile, kelle haigusleht avati alates 13. märtsist 17. maini.

Hüvitise määr on 70% inimese kalendripäeva keskmisest tulust ning tööandjal säilib kohustus hüvitada töötajale 4.-8. haiguspäev.

Esimese kolme haiguspäeva täiendavaks hüvitamiseks suunab riik haigekassasse lisaraha üle seitsme miljoni euro. Tulenevalt haigus- ja hoolduslehtede tavapärasemast suuremast kasutusest suureneb haigushüvitiste kulu võrreldes prognoosituga kokku üle 40 miljoni euro.

Hoolduslehti ja sünnituslehti muudatus ei puudutanud, sest neid rahastab haigekassa jätkuvalt alates esimesest töövabastuse päevast ja hoolduslehtede puhul 80% ulatuses hooldaja eelmise aasta keskmisest töötasust.

Kontrolli oma pangaandmed!

Haigekassa juhatuse liikme Pille Banhardi sõnul tehakse töövõimetushüvitise ülekanne sellele pangakontole, mis on haigekassale edastatud. „Kuna paljud inimesed ei ole oma kontot haigekassale esitanud või seda riigiportaalis uuendanud, ei saa haigekassa hüvitise raha üle kanda. Seetõttu palume tungivalt riigiportaalis oma pangakonto andmete õigsust ja olemasolu kontrollida,“ rõhutab Banhard.

Arvelduskonto andmeid saab mugavalt lisada ja muuta riigiportaalis teenuses „Minu arvelduskonto ja andmed haigekassas“. Teine variant on haigekassale saata digitaalselt allkirjastatud kontomuutmise avaldus aadressile info@haigekassa.ee. Posti teel palub haigekassa avalduse saata aadressile Lastekodu 48, Tallinn 10144.

Banhardi sõnul on haigekassal juba alates 2017. aastast puudulikud enam kui 6000 inimese pangakonto andmed, mille tõttu ei ole saadud neile hüvitisi välja maksta. „Kusjuures rahalise hüvitise saamise õigus aegub kolme aasta jooksul ja kui selle aja jooksul ei ole inimene oma andmeid meile edastanud või neid ise riigiportaalis uuendanud, siis kaob tal ka õigus ootel olnud rahale. Meie klienditeenindus on igal aastal aktiivselt selle murega tegelnud, saatnud inimestele võimalusel e-kirju, paberkirju ja proovinud ka helistada, et õiged kontoandmed kätte saada ja makse ära teha,“ selgitab Banhard.

Perioodil 27.04 – 03.05 esitas esmakordselt oma pangakonto andmed haigekassale 478 inimest. Valede või pangast tagasi tulnud hüvitiste puhul esitas haigekassale uue pangakonto andmed 170 inimest.

Banhardi sõnul selgitab praegust olukorda see, et koroonaviirusest tingitud eriolukorras võtsid haiguslehe paljud, kes seda varem või ammu teinud ei olnud või kes varem on võtnud lühikesi ehk alla üheksapäevaseid lehti. Tavaolukorras haigekassa lühikeste haiguslehtede eest ei maksnud ja seetõttu on paljudel inimestel hüvitise saamiseks vajalikud kontoandmed uuendamata või puudu.

Lisaks kontoandmetele palub Banhard riigiportaalis üle kontrollida ja vajadusel uuendada oma telefoninumber ja e-posti aadress. „On oluline, et riigiportaalis on olemas kõik vajalikud ja õiged andmed, et riik saaks vajadusel inimestega ühendust võtta, dokumente saata või hüvitisi üle kanda.“