Foto: Vida Press
Toimetas Gerly Mägi 14. juuni 2020 07:20
Paljud ettevõtted on haaranud kinni töötukassa kriisitoetusest, millega makstakse kinni töötajate palk 70% ulatuses. Kuidas mõjutab see muid tasusid – näiteks puhkuseraha?

Lugeja küsib, kas puhkuserahade arvutamisel arvestatakse ka töötukassa makstud töötasu hüvitist või väheneb puhkusetasu selle arvelt?  

Vastab Meeli Miidla-Vanatalu, tööinspektsiooni peadirektori asetäitja: 

Töötukassa võtab hüvitise maksmisega üle osaliselt tööandjapoolse töötasu maksmise kohustuse. Seega tuleb töötukassa poolt makstud summasid arvestada hiljem ka puhkusetasu arvestamisel. 

Puhkusetasu summa aga väheneb tõesti vähendatud töötasu arvelt. See tähendab, et puhkusetasu arvutatakse töötaja keskmise töötasu arvelt ning kui selle perioodi sisse jääb ka töölepingu seaduse § 37 alusel toimunud töötasu vähendamine, siis väheneb paratamatult ka väljamakstav põhipuhkuse tasu.

Vabariigi Valitsuse 11.06.2009 määruse nr 91 „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord“ § 3 lg 2 teeb erandi ainult koondamise korral, sätestades, et hüvitise maksmiseks majanduslikul põhjusel töölepingu ülesütlemisel või sellest vähem etteteatamisel vähendatakse keskmise tööpäevatasu arvutamise aluseks olevat tööpäevade arvu ja töötasu nende tööpäevade ja töötasu võrra, millal töötaja töötasu vähendati töölepingu seaduse § 37 alusel. Kuid see säte ei kohaldu puhkusetasu arvutamisel ja maksmisel.