Uudised

VEEL JÕUAD! Teeme Nipiraamatu koos veel paremaks! Osale lugejauuringus ning võida tellimusi! 

Nipiraamat, 13. november 2019 13:01
Foto: Nipiraamat
Hea lugeja! Kutsume Sind üles osalema Nipiraamatu lugejauuringus, mille eesmärk on saada lugejatelt tagasisidet Nipiraamatu kohta. Seda ikka selleks, et saaksime teha oma lugejatele veelgi meelepärasemat ajakirja.