Uudised

Jurist selgitab: mida teha, kui tööandja ei luba puhkepause? (5)

Nipiraamat, 28. oktoober 2019 10:42
Puhkepauside pikkused ja kasutamise korra sätestab tööandja töösisekorraeeskirjades.Foto: Keren Perez / Unsplash
Tööandjal on kohustus korraldada tööd selliselt, et töötajale oleks tagatud iga kuue tunni töötamise kohta vähemalt 30-minutiline vaheaeg puhkamiseks ja einestamiseks. Kuid mida teha, kui tööandaja puhkepause ei luba? 

Vastab tööinspektsiooni nõustamisjurist Greete Kaar:

Samal teemal

Tavapäraselt määravad tööandjad töösisekorraeeskirjades aja või ajavahemiku, millal töötaja puhkepausi kasutada saab (nt kell 11.00-13.00). Selliselt saab töötaja ise otsustada, millal ta oma puhkepausi kasutab. Enamasti on lõunapausiks antud vaheaeg tööpäevasisene, kuid seda ei arvestata üldjuhul tööaja hulka. Antud pausi ajal võib töötaja ise otsustada, mida ta teeb ja võib soovi korral ka töökohalt lahkuda.

Lõunapaus tööaja sees
Lõunapaus arvestatakse tööaja hulka ja makstakse selle eest töötasu siis, kui töö iseloomu tõttu ei ole võimalik vaheaega anda ning tööandja loob töötajale võimaluse puhata ja einestada tööajal. Näiteks olukordades, kus töötajal ei ole võimalik pausi sisustada oma äranägemise järgi, arvestatakse paus tööaja hulka. Samuti peab tööandja arvestama lõunapausi tööaja sisse, kui töötaja ei saa töökohalt lahkuda, näiteks peab vajadusel teenindama kliente, tööprotsess ei tohi vahepeal katkeda jmt.

Lisaks lõunapausile peab tööandja andma täiendavaid tööaja sisse arvatavaid vaheaegasid, kui töö on seotud suure vaimse või füüsilise koormusega. Nimetatud vaheaegade andmisel lähtutakse töökeskkonna riskianalüüsist, millest selgub, kas töös esineb mõni ohutegur, mis tingib vajaduse võimaldada tööaja hulka arvatavaid vaheaegu. Puhkepauside pikkused ja kasutamise korra sätestab tööandja töösisekorraeeskirjades.

Tööandja ei saa puhkepause keelata
Tööandja ei saa töötajal keelata puhkepauside kasutamist, kuivõrd see pärsib oluliselt töötajate töösooritusi ning nende kasutamise näeb ette seadus. Seega, kui töötajale ei ole ette nähtud eelpool kirjeldatud pause, on tal õigus neid kasutada mõistlikult oma äranägemise järgi.

Samal teemal

26.00.2021
Jurist hoiatab: mis võib kinkelepinguga valesti minna?
29.09.2020
Lugeja küsib: kas mul on võimalik samaaegselt nii puhkusel kui haiguslehel olla?
26.09.2020
Lugeja küsib: kas tööandja tohib keelata tööajal isikliku telefoni kasutamise?
02.02.2020
Jurist selgitab: kas ja millistel tingimustel tohib haiguslehe ajal reisile minna?