Pidev enesetäiendamine annab tööturul vaid plusse!Foto: Campaign Creators / Unsplash
Ia Mihkels 15. november 2019 06:41
Ei pea ootama, kuni töökohast koolitusele saadetakse või koolitaja kohale kutsutakse: igaüks võib end ka omal käel koolitada. Annab ju pidev enesetäiendamine tööturul vaid plusse!

"Kõigepealt tuleks läbi mõelda, mida soovid: kas omandada oskusi uuel erialal või täiendada olemasolevaid teadmisi," nõustavad koolituskeskuse Reiting asjatundjad. Nende soovitusi tasub igal õpihuvilisel silmas pidada.

  • Kui soovid alustada uue erialaga, veendu, et see valdkond sobib sulle: suhtle karjäärinõustaja ja erialainimestega, tee ametiga tutvust töövarjuna jmt.

  • Kui vajad täiendkoolitust, siis mõtle läbi, millised on senises töös tekkinud kitsaskohad, millised teadmised või oskused vajaksid täiendamist.

  • Uuri, millised ettevõtted üldse huvipakkuvas valdkonnas koolitusi pakuvad. Täiskasvanutele suunatud koolitusi leiab portaalidest koolitused.ee, tark.ee jt. Samuti tasub tutvuda Eesti Töötukassa koolituspartnerite pakkumistega.

  • Kui oled leidnud sobiva koolituse, tutvu õppekavaga, võimalusel võrdle seda teiste samalaadseid koolitusi pakkujate kavadega. Kui miski jääb arusaamatuks, suhtle korraldajatega ja küsi järele.

  • Selgita välja, millised on koolitusega alustamise eeldused (nt võib nõutav olla kesk- või kõrgharidus), uuri koolitajate pädevust ning kursustel osalenute tagasisidet.

  • Uuri, mis tingimustes koolitus läbi viiakse, näiteks kas koolitusmaterjalid, toitlustus jmt sisaldub juba koolituse hinnas või tuleb arvestada täiendavate kulutustega.

  • Võimalusel eelista väikseimaid rühmi ja koolitusi, kus koolitajateks on oma eriala spetsialistid, kellele on olemas täiskasvanute koolitaja kutsetunnistus ja töökogemus õpetatavas valdkonnas.

  • Tutvu kindlasti koolitusasutuse taustaga: kas on taotletud vajalik luba koolituste läbiviimiseks. Kui seda pole, ei aktsepteerita koolitust tööalase koolitusena (st koolitusel osalemiseks pole võimalik taotleda tööandjalt õppepuhkust ega teha hiljem oma tulust mahaarvamisi).

  • Uuri, milline dokument väljastatakse pärast koolituse lõppu. Hindamisega lõppenud koolitusel väljastatakse osalejale tunnistus, millega saad vajadusel tõendada tööandjale oma pädevust. Kui hindamist ei toimu või hindamiseks vajalikud nõuded on täitmata, antakse välja tõend läbitud tundide/teemade kohta.

  • Kui vaja, tasub koolitajalt küsida individuaalset pakkumist, kokkuleppel on võimalik tellida vajalikud koolitused oma ettevõttesse.