Telefoni kasutamise keelamine või piiramine tööajal peab olema õigustatud. Foto: Austin Distel / Unsplash
Toimetas Annaliisa Köss 26. oktoober 2020 05:00
Tööandjal on õigus kehtestada töökorraldusreeglid, mis oma olemuselt on käitumisjuhised nii tööandjale kui ka töötajale ning tagavad töö sujuva toimumise. Aga kas tööandja võib keelata töötajal töö ajal telefoni kasutamise? Küsimusele vastab Tööinspektsiooni nõustamisjurist Greete Kaar.

Isikliku mobiiltelefoni keelamisel või kasutamise piiramisel tööajal võib olla mitu põhjust:

  • Tööd, kus on suured ohutegurid (tootmistöö, töö erinevate masinate või lõiketeradega, auto vm liiklusvahendite juhtimine jms), võib telefoni kasutamine põhjustada ohtlikke olukordi. Näiteks võib telefonihelin töötajat ehmatada. Telefoni vaatamine, sõnumitele vastamine vms võib põhjustada tähelepanu hajumist ja töötaja võib töötades masinatega endale või teistele vigastusi põhjustada. Seega kui telefoni kasutamine on keelatud ohutuse tagamiseks, siis võib see olla õigustatud.

  • Telefoni kasutamise keelamiseks või piiramiseks võib olla teisigi põhjuseid. Näiteks kui tegu on töökohaga, kus on otsene kokkupuude klientidega, siis võib isikliku mobiiltelefoni kasutamine häirida ettenähtud teenindusstandardite täitmist (töötaja ei pane kliente tähele, sest saadab telefoniga sõnumeid, töötaja vestleb kliendi juuresolekul telefonis isiklikel teemadel, vaatab iga väikese ajavahemiku järel, kas talle on uusi teateid jne).

Telefoni kasutamise keelamine või piiramine peab olema õigustatud, sh töötajal on õigus tutvuda riskianalüüsiga, töösisekorra eeskirjadega ja muude dokumentidega, kus muuhulgas on sätestatud ka telefoni kasutamise piiramise põhjused ja reeglid.

Kui tööandja on määranud telefoni kasutamiseks aja ja koha, siis tuleb tööandja korraldust täita. Muuhulgas võib töötaja isiklikku mobiiltelefoni kasutada ning interneti sisse lülitada ettenähtud puhkepauside ajal.