Kinnisvara

Tarbevee soojendamine – lihtne nipp, kuidas tänapäevamaailmas säästa!  

ZYPHO, 28. juuni 2019 15:32
Foto: Envato Elements
Viimasel ajal on seoses energiasäästlike eluviiside propageerimisega muutunud järjest päevakajalisemaks kõikvõimalikud energiasäästu võimaldavad lahendused – näiteks efektiivsed kütteseadmed, välispiirete korralik soojustamine ning soojustagastusega ventilatsiooniseadmed. Eesmärgiks on vähendada energiatarbimist ja samal ajal pigem suurendada kasutusmugavust. Samuti on oluline, et energiasäästu saavutamiseks vajalikud kulutused ei muutuks rahaliselt ülemäära koormavaks.

Täna on meil olukord, kus enamus tõhusust tõstvaid lahendusi on juba kasutusele võetud – nii on meil katused ja seinad korralikult soojustatud, meil on efektiivsed küttesüsteemid ja ka soojatagastusega ventilatsioon. Aga ka see ei taga meil alati soovitud energiatõhususklassi saavutamist või kohati isegi miinimumnõuete täitmist, kuna nõuded lähevad järjest karmimaks. Piltlikult öeldes on olukord, kus olemasolevate lahenduste täiendav parendamine enam märkimisväärset tulemust ei anna – veelgi paksema soojustuse panemine ei vähenda enam märkimisväärselt küttekulusid ega parenda energiaklassi – kõnealune lahendus on ebaoptimaalne ning selline lähenemine on kallis. Mida kõrgem on hoone energiaklassi eesmärk, seda keerukam ja kulukam on seda saavutada.

Üks vähestest kohtadest, kus lihtsalt teostatavaid energiasäästulahendusi veel leiab, on tarbevee soojendamine. Siin ongi Zypho heaks vastuseks, kuna ta on geniaalselt lihtsa tööpõhimõttega ning väga lihtsalt paigaldatav. Võrreldes muude võimalike lahendustega on see odavaim meede, mis annab suurima säästu energiatõhususarvu saavutamisel.

Tarbevee soojendamine moodustab meie igapäevastest energiakuludest üpris märkimisväärse osa: sõltuvalt kasutusest 20 – 30%. Soe dušivesi, mis liigub kanalisatsiooni, sisaldab soojust, mida on võimalik taaskasutada. Dušivee soojustagasti võimaldab tarbevee soojendamiselt hoida kokku umbes 30% (ZYPHO seadme puhul), olles õigeaegsel kasutuselevõtul tänastest uudsetest energiasäästuvõimalustest üks soodsamaid. Kõige lihtsam on soojustagasti paigaldada koos üldise dušilahenduse ehitamisega. Hilisema lisamissoovi puhul võivad täiendavate lammutus- ja ehitustööde vajadused soojustagasti paigalduse otstarbekuse küsitavaks muuta. Samas on lahendusi (näiteks komplektne dušikabiin), kuhu saab soojustagasti lisada igal ajal ja ilma oluliste lisakuludeta.

Lisaks otsesele vee soojendamise energia (ja seeläbi majaelanike kulude) säästmisele võimaldab dušivee soojustagastuse kasutuselevõtt vähendada hoone energiatarbimise prognoosväärtust ehk energiatõhususarvu ETA väärtust suurusjärgus 5-10%. See on tähtis uute ja olulisel määral rekonstrueeritavate hoonete puhul – nüüdisaegne seadusandlus kohustab ehitama üha väiksema energiakasutusega hooneid (liginullenergiahooned) ja ehitusloa saamise üheks oluliseks eelduseks on riiklike energiatõhususe miinimumnõuetele vastavuse kontroll just eelpoolmainitud ETA väärtuse alusel.

See tähendab, et dušivee energiatagastus võimaldab vähendada nii jooksvaid kulutusi energiale, kui parendada hoone energiaklassi.

Dušivee energiatagasti ZYPHO – kuidas see töötab?

Dušivee soovitud temperatuuri saavutamiseks (enamasti ~40 °C) segatakse dušisegistis kokku kuum vesi (~50-55°C) ja külm vesi (5-10°C). Kuum vesi läbib esmalt selleks ette nähtud kütteseadet ja külm vesi tuleb otse külmaveetorustikust.

Dušitrapi, põrandaäravoolu või vanni äravoolu alla paigaldatav ZYPHO soojustagasti suunab osa äravooluvees sisalduvast soojusest tagasi dušisegistisse juhitavale külmale veele. Dušisegistisse mineva külma vee temperatuur tõuseb seeläbi umbes 10°C võrra ja seetõttu on dušivee kokku segamisel vähem vajalik kasutada kuuma vett. Energiasääst tulenebki sellest, et sooja tarbevee soojendamise vajadus väheneb. Samal ajal jääb kanalisatsiooni juhitava ivee temperatuur piisavalt kõrgeks (25-30°C), et see ei tekita mingeid probleeme kanalisatsiooni toimivuses.

Hollandi sertifitseerimisettevõtte KIWA testimistel saadi ZYPHO energiatagastuse tulemuseks kuni 32,5 %.

RISKID

Tihtipeale on esitatud kahtlusi, et sellise soojusvaheti paigaldamine äravoolule hakkab tekitama ummistusi või tegemist ei ole hügieenilise lahendusega.

Kuna soojustagastusprotsessis reaalselt soojendatav külm vesi ja soojust ära andev heitvesi kokku ei puutu (soojusvahetus toimub läbi soojusvaheti pinna), siis igasugune risk hügieenilisusele puudub.

Ummistuste osas ei ole soojustagasti probleemsem kui muud kanalisatsioonisüsteemi komponendid. Ummistused tekivad torustikesse sattunud võõrkehadest ja nende kandumist torustikesse peab maksimaalselt vältima (sõltumata sellest, kas seal leidub soojustagasti või mitte). Kui siiski on kogunenud süsteemi olluseid, mis hakkavad veevoolu takistama (dušivee puhul on sagedasemaks põhjuseks karvad), siis toimivuse tagamiseks on lihtsaim viis kasutada vastavaid puhastuskemikaale. ZYPHO puhul tasub puhastada torustikku mittesöövitavate vahenditega, näiteks ensüümidel põhinevate puhastusainetega. 

Kui palju ma säästan?

ZYPHO on üks tulusamatest täiustustest, mida saab hoones suhteliselt lihtsalt kasutusele võtta.

Näiteks säästab keskmine majapidamine kolme igapäevase 10-minutilise duši kasutamise ajal (dušivee temperatuur 40 °C, külma vee keskmine temperatuur 7°C, segisti vooluhulk 0,12 l/s) umbes 1000 kWh aastas, mis teeb elektriboileri puhul tasuvusajaks umbes kaks aastat ja soodsamate veesoojendusviiside puhul kuni 5 aastat.

Kui pereliikmeid on rohkem või käivad nad duši all pikemalt või sagedamini, siis tasuvus järjest pareneb.

EELISED

- ZYPHO võimaldab säästa dušivee soojendamisel ca 30% veesoojenduskuludelt. Seeläbi saab dušši kasutada soodsamalt või siis samade kulude juures kauem.

- Uute hoonete puhul aitab ZYPHO kaasa energiaklassi parendamisele. Parem energiaklass tagab ühest küljest vastavuse riikliku energiapoliitika järjest karmistuvatele nõuetele (liginullenergia hooned laienevad kõigile hoonetele alates 2020. aastast), kuid teisalt suurendab ka kinnisvara turuväärtust.

- ZYPHO vähendab ökoloogilist jalajälge.

- Veesoojendusseadmete tootlikkust võib ZYPHO arvelt vähendada (kas väiksem võimsus või väiksem boileri maht). Nii väheneb seadmete paigaldamiseks tehtava investeeringu suurus.

Seega on dušivee soojustagasti kasutamine heaks lahenduseks, kui soovitakse oma igapäevategevusega loodust võimalikult vähe koormata, kuid samal ajal säilitada tänapäevast elukvaliteeti. Oluline on sedalaadi seadmete kasutuselevõttu kaaluda õigeaegselt. Mõnedel juhtudel on hilisem lisamine tehniliselt liiga keeruline ja seeläbi madala tasuvusega.