Igaüks saab proovida naabreid suunata keskkonnasäästlikumate lahenduste poole.Foto: Ravi Pinisetti / Unsplash
Laura Liinat 16. oktoober 2019 06:24
Naabritevahelised suhted pingestuvad, kui üks neist teeb midagi teise jaoks ärritavat. Vahel on probleemikülvajaks aga miski, mis reostab tervet keskkonda – näiteks kasutatakse (sauna)ahju kütmiseks vanu ehitusjäätmeid: immutatud puitu ja parketitükke. Mida teha olukorras, kus naabrite tegevus kahjustab tervet kodukanti, vastab Rae abivallavanem Priit Põldmäe.

Koduahjus või lahtises lõkkes võib põletada ainult immutamata ja värvimata puitu ning kiletamata paberit või pappi. Seda seepärast, et kodustes tingimustes:

  • ei tõuse temperatuur piisavalt kõrgele ohtlike ühendite hävimiseks
  • pole võimalik ohtlikke aineid kinni püüda, nagu seda tehakse spetsiaalsetes põletustehastes filtrite abil
  • tekib õhku kahjulikke osakesi, mis mõjuvad halvasti nii inimeste kui loomade tervisele kui ka kogu ümbritsevale keskkonnale
  • lüheneb lubamatute jäätmete põletamisega ahju eluiga.

Reguleerivad jäätmehooluseeskirjad
Jäätmete põletamist peaks valdades reguleerima erinevad jäätmehoolduseeskirjad, samuti peab vald tegema teavitustööd ja looma võimalusi jäätmete nõuetekohaseks käitlemiseks. Näiteks avama jäätmejaamu, kus elanikel on võimalik ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed tasuta ära anda.

Igaüks saab proovida naabreid suunata keskkonnasäästlikumate lahenduste poole, viidates näiteks just nende enda tervisele või küttekolde heaolule. Teine võimalus on teavitada probleemist elukohajärgset valda.