Foto: PantherMedia/Scanpix
Toimetas Aare Kartau 21. märts 2019 15:34
Eelmisel kuul väljakuulutatud 5G sageduslubade konkursi tulemused võivad pea peale pöörduda ja tuua kaasa kahjunõuded, sest konkursi aluseks olev raadiosagedusplaan on juba oktoobris lõpust kohtus vaidlustatud, selgub Levikomi pressiteatest.

Eesti telekomiettevõtte Levikom hinnangul on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium eesotsas ettevõtlusminister Rene Tammistiga teinud kaks olulist viga. „Esiteks rikuti oluliselt seadusest tulenevaid protseduurilisi nõudeid raadiosagedusplaani muutmiseks. Levikom kasutab konkursile pandud 3400-3800 MHz sagedusalas olevaid sagedusi juba aastast 2007. Samas saime me juhuslikult oktoobris teada, et riik proovib nüüd neid sagedusi, mida kasutavad tuhanded kliendid, jõuga käest ära võtta,“ selgitas Levikom Eesti tegevjuht Peep Põldsamm.

Väljastati vaid kolm luba 5G sageduse kasutamiseks

„Teise suure probleemina kuulutas riik kõnealusele sagedusvahemikule välja kolme uue sagedusloa andmise, mis läheb vastuollu nii 5G standardiga kui ka kõigi teiste Euroopa riikide 5G tegevuslubade väljaandmise loogikaga,“ lisas Põldsamm. „Milleks otsustati piirata innovaatiliste teenuste loomise ja pakkumise konkurentsi ja väljastada ainult kolm luba 5G sageduse kasutamiseks, on tänaseni suur küsimärk.“ Põldsammi kinnitusel takistab selline lähenemine 5G teenuste arendust ja kättesaadavust Eestis. 

Kui kohtus raadiosagedusplaani muutmise vaidlustamine edukaks osutub, võib selguda, et riik on 5G sagedused valedel alustel välja jaganud, ettevõtete investeeringud osutuvad asjatuteks ning võivad kaasa tuua kahjunõuded. „Teine negatiivne stsenaarium on, et kohtuvaidluse tõttu ei hakka konkursi võitjad veel aastaid 5G teenuseid arendama, sest riskid on liiga suured,“ selgitas Põldsamm.

Eesti peaks eduka digiühiskonnana olema 5G teenuste arenduses teerajaja

5G võrk on eeskätt vajalik tööstustele ja ettevõtetele mõeldud uue põlvkonna teenuste jaoks, mis vajavad reaalajas reageerivaid ja ülikõrge sidekindlusega võrke, näiteks isesõitvad sõidukid, droonid, tööstusrobotid, asjade internet ja kaugmeditsiin. 

„5G raadiovõrgu tehnoloogial põhinevate teenuste kättesaadavus mõjutab riigi majanduse käekäiku ja elanike heaolu. Eduka digiühiskonnana peaksime Eestis olema 5G teenuste arenduses teerajajad. Riigi poolt oleks väga lühinägelik eelistada vaid suuri mobiilsideoperaatoreid, kes ei ole täna teinud märkimisväärseid pingutusi 5G teenuste arendamiseks,“ räägib Põldsamm. 

5G võrk eratarbijate kõnede ja andmeside kasutuse jaoks eeliseid ei loo. „Tänased mobiilsidevõrkude eratarbijad saavad 4G võrkudes suuremaid kiiruseid, mistõttu ei peaks riik eelistama 5G lubade väljastamisel suuri mobiilside operaatoreid,“ lisas Põldsamm. Levikom on pöördunud Konkurentsiameti poole ning vaidlustanud riigi otsuse kohtus.