Foto: Sputnik/Scanpix
Toimetas Aare Kartau 14. veebruar 2019 07:15
Kaitseressursside amet (KRA) koos Kaitseväega on registrite põhjal välja sõelunud ligikaudu 2700 eraomanduses olevat sõidukit, mis sõjaolukorras sobivad täitma mõnd riigile vajalikku ülesannet. Lähiajal hakkavad masinate omanikud saama koormisteateid.

„Sundkoormiste koondkava“ alusel määratakse rahuajal sõidukid, mille riik sõjaolukorras sunniga võõrandada võib.

Riigi reservnimekirja võivad kuuluda nii ettevõtetele kui ka eraisikutele kuuluvad sõidukid. Sunniga minnakse eraomanikelt masinaid küsima aga üksnes siis, kui kõik teised võimalused on ammendunud.

Sundkoormised jagunevad sundvõõrandamiseks, -kasutuseks ja -valduseks ning veokohustuseks. Sundvõõrandamise puhul võetakse omanikult vara riigi omandisse riigikaitselisteks vajadusteks. Siia hulka kuuluvad näiteks kütte- ja määrdeained, toiduained, ravimid ja ravivahendid ja muu ära tarvitatav vallasvara.

Sundkasutus on vara ajutine kasutamine riigikaitseliseks vajaduseks. Sundkasutusele võib võtta maatükke, (õhu)sõidukeid, ujuvvahendeid, ettevõtteid (nt haiglaid), masinaid ja seadmeid, ehitisi ja rajatisi, elektri-, side-, gaasi- ja muid liine, relvi-, optika- ja mõõte- ning arstiriistu jms vallasvara.

Veokohustus on sõiduki, ujuvvahendi või õhusõiduki omaniku või valdaja kohustus teostada riigikaitselisteks vajadusteks vedusid koos juhi või meeskonnaga.

Kuidas riigikaitselise sundkoormise määramine täpsemalt käib, milliseid kohustusi toob see vara omanikule ning kas sunnist on võimalik ka keelduda? Neile küsimustele leiad vastused Acceleristast.

Foto: Accelerista