Tore on töötada ettevõttes, kus on ambitsioonikad arenemisvõimalused ning töö on tähendusikas.Foto: rawpixel.com, Pexels
Nipiraamat 8. veebruar 2019 11:55
Tööportaal CVKeskus.ee reastas selle aasta Eesti ihaldusväärseimad tööandjad. Uurisime esikolmikusse jõudnud ettevõttete töötajatelt, miks neile just seal meeldib töötada. Kõigi vastustest kajavad läbi head arenemisvõimalused, toetav suhtumine töötajatesse ja töö tähendusrikkus. Kas ka sina töötad sellises ettevõttes?

Edetabeli koostamisel valiti 2019. aasta ihaldusväärseimaks ettevõtteks Eesti Energia. Katriin Loorents töötab firmas kommunikatsiooni ja turunduse direktorina ning staaži on kogunenud üle kaheksa aastat. Teise koha saavutas Swedbank, kus Kati Voomets töötab Rajaasjade Teabekeskuse juhina ning tema on ettevõttes töötanud seitse aastat. Kolmanda koha pälvis Telia, kus oma kogemusest räägib Tallinna piirkonna müügijuht Rait Videvik, kes alustas ettevõttes üle 15 aasta tagasi. Esitasime neile kõigile samad küsimused.

Kui headeks pead ettevõtte siseseid arenemisvõimalusi?

Kati: Arenemisvõimalused ettevõttes on väga head. Swedbankis on 350 erinevat ametipositsiooni. Karjäärivõimalusi leidub nii kogenud tegijatele kui ka noortele, kes on oma karjääriteed alles alustamas. Meie inimesed töötavad väga erinevates valdkondades alustades era- ja äriklientide konsulteerimisest, kuni IT-arenduse, andmekaeve ja -modelleerimise, kommunikatsiooni ja juurani. Swedbank pakub mitmekülgseid koolitusi lähtuvalt inimese isiklikust karjääriplaanist. Mitmeid näiteid on töötajatest, kes on teinud oma karjääris kannapöörde just pangas sees. Näiteks liikunud IT-st kommunikatsiooni, varakindlustusest haldusesse, kliendinõustajast projektijuhiks. Mina olen seitsme aasta jooksul töötanud erinevatel positsioonidel kolmes valdkonnas.

Katriin: Arenemisvõimalused on üks Eesti Energia keskseid väärtusi tööandjana. Kui ametikoht jääb tühjaks või luuakse uus ametikoht, siis esmalt kaardistatakse võimalikud kandidaadid just ettevõtte sees. Kõik juhid viivad oma tiimides läbi arenguvestlusi selleks, et aru saada, milliseid kompetentse tuleks tugevdada ning kes nende tiimist on küps edasiliikumiseks järgmisele tasemele. Minu enda teekond Eesti Energias on ehe näide sellest, kuidas siin on võimalik edasi liikuda.

Rait: Juhul, kui ise tahad ja tekitad endale võimalusi, on Telias arenguvõimalused väga head. Selleks tuleb lihtsalt positiivselt silma paista ja kandideerida kohtadele, mis huvi pakuvad.

 

Mis positsioonilt alustasid ja kellena praegu töötad?

Kati: Tulin panka kohe pärast ülikooli lõpetamist. Alustasin tellerina ja hetkel olen Rahaasjade Teabekeskuse juht ning minu tööks on edendada eestimaalaste finantskirjaoskust ehk rahatarkust.

Katriin: Liitusin Eesti Energiaga 2010. aastal, tulin siia lapsehoolduspuhkuse asendajana ning ettevõttesse ma jäingi. Alustasin energiamüügi kommunikatsioonijuhina. Ettevõtte struktuuris toimusid muudatused – võrguteenuse pakkuja Elektrilevi eraldus ning mul tekkis võimalus liikuda edasi korraldama elektrituru avanemise kommunikatsiooni. Kui turg oli avatud, siis suundusin põlevkivi valdkonna selgitustöö peale. Viimased neli aastat olen juhtinud Eesti Energia kommunikatsiooni ja turundustiimi. Vahepeal olin 8 kuud lapsehoolduspuhkusel. Seega on vaheldust minu töölaual ja tegemistes nende kaheksa aasta jooksul olnud väga palju.

Rait: Alustasin 2003. aastal Telia esinduses müüjana ja seni on mul olnud seitse erinevat ametikohta, mis kõik seotud müügiga. Täna juhin Tallinna esinduste müüke ja mu tiimis on 85 inimest.

Mis teeb tööõhkonna mõnusaks?

Kati: Töötada on hea, kui sind ümbritsevad igapäevaselt positiivsed ja professionaalsed kolleegid. Lisaks mõjutab tööõhkkonda see, kui sul on olemas selged eesmärgid ehk sa tead, miks sa antud tööd teed ja kuidas sinu töö kedagi või midagi positiivselt mõjutab. Väga olulised on ka organisatsiooni juhtimistavad ja väärtused.

Katriin: Hea töökeskkonna loob kombinatsioon erinevatest asjadest. Esiteks oluline ja tähenduslik töö – Eesti Energiaga, meie toodetega, teenustega puutub ju kaudselt kokku iga eestimaalane. Olgu selleks kodune elekter või gaasipliit, millel toitu valmistad, valgus ja soojus sinu kontoris ning uuema suunana ka päikesepaneelid inimeste eramajades või ärides. Teiseks ettevõtte ambitsioonikus. Võin julgelt kinnitada, et Eesti Energias on praegu toimumas minu kaheksa siin oldud aasta jooksul kõige pöördelisem aeg. Kogu organisatsioon on muutuses – uued tehnoloogiad, uued teenused, uued turud. See on tohutult põnev ja arendav. Ja loomulikult on tiim oluline. Veedame ju niipalju aega teineteise seltsis, meil on ühised eesmärgid ning pingutame üheskoos edasijõudmise nimel.

Rait: Minu jaoks on oluline, et saan teha seda, mis mulle meeldib ja kuidas mulle meeldib. Usun, et Telia juhtimiskultuur on väga hea. Kui töötajale on juba amet antud, siis inimest ka usaldatakse ja keegi ei ütle, kuidas oma tööd pead tegema.

 

Miks oled nii kaua samas kohas töötanud?

Katriin: Põhjus, miks olen jäänud Eesti Energiasse ongi töö vaheldusrikkus ning võimalus kasvada ja areneda. Mul on tohutult vedanud, sest alati kui olen olnud Eesti Energias ristteel, et mida edasi teha, on avanenud uus uks, kust sisse minna.

Rait: Ma arvan, et üheks pika staaži põhjuseks on olnud rutiini puudumine, kuna olen saanud iga paari aasta tagant tegeleda uute väljakutsetega. Teiseks on valdkond väga huvitav ja sa saad olla Eesti inimestele päriselt kasulik. Näiteks ei räägiks me täna paindlikust tööajast ja kondukontoritest, kui ei oleks kvaliteetset ühendust igas seadmes ja internetis surfamist koduhinnaga terves Skandinaavias ja Baltikumis. Selliseid näiteid on väga palju, kus ettevõte reaalselt muudab inimeste elu paremaks. Kolmandaks ei ole palju ettevõtteid, kus iga töötaja saab paar korda aastas 48 tunni jooksul oma ideed tõestada( www.vunk.eu), et saada selle teostuseks juhtkonna nõusolek ja eelarve.

 

Mis on sinu jaoks kõige olulisemad hüved ja plussid, mida tööandja pakub?

Kati: Minu jaoks on kõige olulisem tööandja suhtumine töötajatesse. Inimeste väärtustamine, nendest hoolimine ja tunnustamine on kõige alus. Ja alles siis tulevad erinevad hüved, millest tooksin välja sportimisvõimalused, lisapuhkuse ja paindliku tööaja ja -koha võimaldamise.

Katriin: Kaheaastase poja emana on töö paindlikkus minu jaoks kõige olulisem. Enne emaks saamist ei hinnanud ma seda võimalust kindlasti mitte nii kõrgelt kui nüüd. Mul on vaja teha kodutööpäevi ja Eesti Energias on see täiesti normaalne töötegemise viis. Mul on tohutult vedanud ka oma tiimiga, kes toetab mind keerulistel hetkedel ja aitab edasi minna. Välja tooksin veel ka lisapuhkuse, mis on kena žest tööandja poolt – alates kolmandast tööaastast 3 lisapäeva ning alates viiendast tööaastast 5 lisapäeva aasta kohta. Oluline on ka tasusüsteem, mis koosneb põhi- ja tulemustasust.

Rait: Telias on nii palju hüvesid, et ma tõenäoliselt kõiki ei ole kasutanudki, alates tasuta tehnikaseadmetest kuni sportimisvõimalusteni välja. Ma muidugi ise olen väga lihtne ja hea palk on mind alati motiveerinud. Aga vähemoluline pole ka töötajate tunnustamine, olgu selleks kindlate tööaastate täitumise puhul meelespidamine, parimate väljatoomine aastagaalal, igakuine tulemustasu või meie enda osakonnas toimuvad ühisüritused, mis aitavad nö õlale patsutada ja tiimitunnet tekitada.

 

Kui otsiksid tööd, siis millele pööraksid tähelepanu?

Kati: Kõigepealt pööraksin tähelepanu siiski töö sisule. Kui töö sisu ei ole atraktiivne, siis ei ole olulised ka lisahüved, mida tööandja pakub. Seejärel on olulised kriteeriumid organisatsioonikultuur ja väärtused, kolleegid (sh juht), konkurentsivõimeline palk ning paindlikkus tööaja ja –koha suhtes.

Katriin: Neid asju, millele tähelepanu pöörata, on tegelikult palju. Nimetades vaid mõned: tähendusega töö, arendavad tööülesanded, ettevõtte strateegiline eesmärk ja ambitsioon, kodukontori võimalus, tiimi jagatud väärtused ning tasusüsteem.

Rait: Mulle on oluline töötada ettevõttes, kus on töötajaid väärtustav juhtkond ja valdkond, mis viib Eestit edasi. Loomulikult kuuluks sinna juurde ka motiveeriv palk.

 

Mis nõu sa annaksid inimesele, kes tööd otsib? Mida võiks kindlasti tööandja käest küsida?

Kati: Lisaks küsimustele konkreetse ametipositsiooni ja tööülesannete osas võiks uurida laiemalt organisatsiooni kohta: millised on ettevõtte väärtused, sisemine kultuur, tunnustussüsteem? Kui töö toimub meeskonnas, siis tasub küsida ka meeskonna kohta, kellega koos töötama hakkad. Selleks, et saada konkreetsemaid vastuseid, tasub küsida ka intervjuu läbiviijatelt otse, mida nemad tööandja juures kõige rohkem hindavad ja väärtustavad. Selliste küsimuste kaudu saad paremini aru, kas see on koht, kus sa tahad töötada.

Katriin: Minu jaoks muudab kandidaadi alati huvitavamaks see, kui inimene tunneb huvi näiteks 2-3 aasta suurimate väljakutsete vastu, mille lahendamisele tema saaks oma kogemuse ja oskustega kaasa aidata. See näitab mulle, et inimene soovib, et tema töö tulemusel oleks mõju, tööl tähendus ja et ta soovib töötada meeskonnas, kus on ambitsiooni. Samuti viib see enamasti sisulise vestluseni, mis annab minu meelest palju enam kui “mina küsin-sina vastad” intervjuu formaat.

Rait: Ma arvan, et täna küsitakse kohe võib olla liiga palju. Ma soovitan leida endale huvipakkuv töö ja ennast selle tõestada. Küll siis tekib rohkem võimalusi ka küsida.