Foto: Pixabay
Toimetas Vidrik Võsoberg 27. november 2018 10:05
Euroopas sureb sudu ja õhusaaste tõttu igal aastal ligi 400 000 inimest. Tartu ülikooli teadlaste andmetel jätab maalähedase osooni tõttu Eestis elu aastas 134 elanikku. Elude säästmiseks on äärmiselt tähtis kiirelt üle minna elektri- ja hübriidsõidukitele.

Diego Pavia, InnoEnergy tegevjuht soovitab kõigil lugeda läbi äsja ilmunud värske õhu väljakutsete raportit ja liikuda jõudsalt ühiskondliku kokkuleppe poole, mis soosiks säästvaid transpordiliike ja mõtteviisi muutust.

Saastunud õhk on maailmas 10% surmade põhjuseks. Ka Euroopas sureb ligikaudu 400 000 inimest igal aastal enneaegselt just nimelt saastunud õhu tõttu.

Lisaks sellele kannatavad miljonid inimesed kopsu- ja südamehaiguste käes. Vähem arenenud riikides on see probleem kordades suurem.

Sudu oleks seljatatav

Euroopa õhusaaste tekkeallikateks on transport ja küte. Piirkonniti on õhukvaliteet erinev, kuid paljudes Euroopa linnades jääb see Maailma terviseorganisatsiooni WHO poolt soovitatud tasemest madalamale.

Euroopa on maailmas tuntud kõige eesrindlikuma energia- ja kliimatehnoloogia ning keskkonnapoliitika poolest. Selles valguses on eeltoodud faktid veelgi masendavamad.

Tänapäeva maailmas ei saa absoluutselt mitte kuidagi aktsepteerida sudu ja saaste tõttu haigestumist ja suremist.

Olemasolevate teadmiste, ressursside ja Clean Air Challenge raportis toodud faktidega varustatult on olemas võimekus olukorda muuta. Muutmiseks ei ole aga lõputult palju aega – tegutseda tuleb kohe.

Lahendused käeulatuses

Clean Air Challenge raportist tulenevalt on innovatiivsed transpordilahendused õhusaastega võitlemisel üks olulisemaid komponente.

Elektrisõidukite kasutuselevõtmine koos laadimistaristuga, hübriid- ja täiselektrilised rongid ning tehisintellekti poolt juhitav liikluskorraldus, samuti alternatiivsed küttelahendused võimaldaksid märkimisväärselt õhusaastet vähendada ja lisaks tervise säästmisele tooksid aastaks 2025 kaasa ka rahalise kokkuhoiu 183 miljardi euro ulatuses.

Ilma vastavate toetuspoliitikateta ei ole võimalik eeltoodud meetmeid ellu viia, tagada vajalikke investeeringuid ning soodustada uudsete transpordilahenduste levikut.

Et saavutada sünergiat erinevate sektorite vahel – transport, küte, taastuvenergia tootmine – on vaja nii integeeritud kasvule suunatud poliitikat, aga ka muudatust ühiskonnas. Oma mõju avaldavad nii avaliku ja erasektori kui ka iga ühiskonnaliikme otsused ja käitumine.

Sudu mitmest näost ehk olemusest ja tüüpidest ning sudu pahategudest Eestis loe edasi Acceleristast.