Raha

Kaardid ei ole vaid tööandja käes: 10 küsimust, mida ise töövestlusel küsida (2)

Toimetas Vidrik Võsoberg, 4. jaanuar 2021 05:18
Kui töökoht on äsja loodud, siis on sul võimalik ise standardid luua.Foto: cottonbro / Pexels
Inimesed kipuvad tööintervjuusse suhtuma kui ühesuunalisse tänavasse: töölevõtja käes on kõik kaardid ja tema otsustab. Aga tegelikult on igas suhtluses mitu poolt ja ka sina teed tööintervjuud – uurid, kas see ettevõte ja töökoht sulle sobivad. Milliseid küsimusi küsida?

AMETIKOHA KOHTA

Kuidas näeks välja nädal või kuu selles ametis? Kas saaksite tuua mulle näite mingist projektist, mille kallal ma tööle hakkaksin?

– Paljudes ametites on üsna raske paika panna, milline üks kindel ajaühik selles töös välja näeb, nii et valmistu ähmaseks vastuseks. Aga loodetavasti on see piisavalt selge, et saada aru, kas sina sellele tööle sobiksid.

Milline on selle ametikoha minevik? On see vastloodud? Või kui ei, siis miks lahkus eelmine töötaja ametist?

– Kui töökoht on äsja loodud, siis on sul võimalik ise standardid luua. Kui selles ametis on viie aasta jooksul olnud viis inimest, siis ilmselt tuleks sul ettevaatlik olla.

TULEVIKU KOHTA

Kas selles ametis on karjääri- või arenemisvõimalusi?

– Kui vastus on ei, siis ei pruugi sa seda tööd tahta. Jaatava vastuse korral tasub uurida, kuhu sa tulevikus pürgida saaksid. Ühtlasi saab intervjueerija signaali, et sul on ambitsioone ja kõrgemaid eesmärke.

Kas selles ametis on võimalik saada juhendaja?

– Mõne inimese jaoks on oluline, et neil on tööl oma mentor. Tööandja saab nii ka signaali, et oled huvitatud arenemisest ja edasijõudmisest – keegi ei taha töötajat, kes esimestel nädalatel staatiliselt konutab.

EDUKUSE KOHTA

– Kui ootused on ebamäärased, siis on tagasisidet raske saada. Lisaks on raske vastata standarditele, mille olemasolust sa ei teadnudki. Inimene tahab teada, mis teeb temast selles ametis eduka ja ametikohale vastava töötaja.

Mis on selles ametis esimeste kuude kõige olulisemad eesmärgid?

– Igaüks teab, et see, kuidas ta ettevõttes alustab, määratleb tema tuleviku seal. Kas ta tõestab end kui edukat või näitab end pigem keskpärasena? Mõne olulise eesmärgi teadmine aitab sul paika panna, kas sa oled õigel teel. Ühtlasi saad hinnata, kas eesmärgid on mõistlikud. Kui sul juba algul palju teha lastakse, siis näitab see, et tulevikus ei saa lihtsam olema.

ETTEVÕTTE KOHTA

Mis on firma viie ja kümne aasta eesmärgid?

– Nii saab intervjueerija aru, et sa mõtled ka tuleviku peale ja sind huvitab, kuhupoole ettevõte liigub. Sina saad mingit aimu, kas selle firmaga tasub end siduda või mitte.

Milline on firma sisekultuur? Kas töötajad käivad koos lõunal? Kas toimub regulaarseid firmaüritusi?

– Pikas perspektiivis mõjutab see paljus sinu rahulolu ametiga.

KÜSIMUSED LÕPETUSEKS

Kas teil on mingeid kõhklusi minu kvalifikatsiooni osas?

– Seda on raske küsida, aga see eristab sind teistest kandidaatidest. Töövõtjal võib olla sinu CV kohta mõningaid ausaid mõtteid ja nende arutamine on mõlemale poolele kasulik.

Millised on kandideerimisprotsessi järgmised sammud?