LENNUK JUBA LÄKS: Kui taskus on reisikindlustus, võib loota kahjude hüvitamisele. Foto: corbis
Eha Laanepere 3. september 2011 09:07
Kui oled reisifirmast pakettreisi broneerinud või ise endale teekonna koostanud ja lennupiletid soetanud, siis tuleks üsna kiiresti selgeks mõelda ka see, kas ja mille vastu end kindlustada.

Kuigi tervisekindlustus hakkab kehtima alles reisija lahkumisel Eestist, ei tasu reisikindlustuspoliisi ostuga viivitada. "Tavapärane reisitõrke risk hakkab toimima neljandal päeval pärast poliisi sõlmimist ja seega kolm päeva enne reisi on seda juba hilja vormistada," hoiatab Salva kindlustusdirekor Urmas Kivirüüt. "Reisitõrke lisariskid tuleb aga sõlmida kohe 48 tunni jooksul pärast reisipaketi või lennupileti esimese osa tasumist. Nõue tuleneb sellest, et hiljem on juba raske otsustada, kas inimene teadis juba poliisi ostmisel seda riski ette või mitte," ütleb Kivirüüt.

Kohtukuludki saab tagasi

Enamasti katab reisitõrke lisarisk põhjendatud lisakulud majutusele ja sõidupiletitele juhul, kui lennugraafikut on muudetud pärast piletite väljaostu. "Salvas hõlmab antud lisarisk ka kaitset ürituse – teatrietenduse, kontserdi, messi vm – ärajäämise vastu, kui see üritus oli reisi eesmärk," märgib Kivirüüt. "Kui näiteks olete maksnud lennupiletite ja majutuse eest, et minna Londonisse popkontserdile, mis aga ära jääb ja teil pole põhjust sinna sõita, siis kompenseerib kulutused kindlustus."

Ainsana Eestis aitab Salva Kindlustuse reisitõrke lisarisk kaitsta end ka veoettevõtte töökatkestuse (näiteks lennufirma streigi) ja maksevõimetusega kaasnevate kahjude eest.

Looduskatastroofist, näiteks maavärinast, vulkaanipurskest, üleujutusest jms põhjustatud kulud aga hüvitavad paljude kindlustuste reisitõrke lisariskid.

Ka Ifi isikukindlustuse tootejuht Terje Rabe soovitab kindlustuse sõlmida kohe, kui esimesed reisikulutused on tehtud: "Nii saab lennupiletite, hotellide või muude ettemakstud teenuste eest raha tagasi, kui reis haigestumise tõttu ära jääb. Ifi reisitõrkekindlustus hakkab haiguse puhul kehtima kolmandal päeval pärast lepingu sõlmimist." Erinevalt Salvast reisitõrkekindlustuse 48 tunni jooksul sõlmimise nõuet Ifis ja enamikus teistes kindlustustes ei ole, kuigi siiski on soovitatav teha seda kohe pärast esimest reisiraha maksmist.

Ümberistumiseks varu vähemalt kaks tundi

Kõik firmad pakuvad reisikindlustuse tüüptingimustena katet meditsiiniabi, reisitõrke ja pagasikahjude puhuks. On ka muid võimalusi, Ifil on näiteks õigusabikulude hüvitise võimalus. Rabe rõhutab, et kõige olulisem on siiski sõlmida meditsiinikindlustus: "Kulud ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumi tagajärgede ravimiseks võivad ulatuda kümnetesse tuhandetesse eurodesse. Ootamatu terviserikkega kaasneda võivad kulud ei ole võrreldavad rahaga, mida tuleb maksta kindlustuslepingu eest."

Urmas Kivirüüt märgib, et kokkupandud reisipakettidesse kindlustajad ei süvene ja seepärast soovitab ta ise marsruuti koostades jälgida, et kahe lennu vaheline ümberistumisaeg oleks vähemalt kaks tundi: "Lühema ümberistumisaja korral võib juhtuda, et reisitõrke kindlustuskaitse ei rakendu. Samas juhul, kui reisibüroo on pannud kokku paketi, nii et lendude vahele jääb alla kahe tunni, reisijal kahju korvamisega probleeme ei teki."