Foto: Merilin Ulm
Ia Mihkels 16. mai 2023 22:17

CV-Online värske uuringu tulemused on murettekitavad: selgub, et 78% eestlastest on viimase kuue kuu jooksul kogenud tööstressi ning 72% on tööl läbi põlenud.

2021.aasta uuringu tulemustega võrreldes on tööstressi tase tõusnud 7%.

Uuringus selgus, et töötajad tunnevad, et inimesi kollektiivis väärtustatakse erinevalt ning ebaõiglaselt. 27% vastanuist ütles, et seda tuleb ette vahetevahel, 23% vastas, et tihti ning 11% kogeb seda igapäevaselt. 

Tööst tulenev stress mõjutab negatiivselt töötajate suhteid sõprade ja perega. Kuigi üldiselt hindavad töötajad suhteid otseste ülemustega väga heaks (35%) ja heaks (35%), siis raskes olukorras on vaid 14% alati oma tööandjalt tuge saanud. 

,,Neile tulemustele toetudes võiks iga tööandja teha hetkeks pausi ja kraadida oma organisatsiooni sisekliimat - muresid ennetada on lihtsam kui hiljem tagajärgedega tegelda,’’ rääkis turundusjuht Karla Oder.