Foto: Teet Malsroos
Mariliis Pinn 17. juuni 2022 18:30

Statistikaamet ootab valimisse sattunud ettevõtetelt andmeid iga-aastase majandusandmete küsimustikuga EKOMAR, mille põhjal koostatakse ettevõtluse ülevaateid ja hinnatakse majanduskasvu. 

Ettevõtte kompleksne majandusaasta aruanne (EKOMAR) on kõige mahukam ja olulisem aasta andmeid hõlmav statistikatöö. Küsimustikust saadud näitajad on muuhulgas aluseks ettevõtlussektoritele toetuste määramiseks. 

EKOMARi küsimustiku täidab statistikaamet eSTATis majandusaasta aruande (MAA) andmetega, kui ettevõte on aruande äriregistrile esitanud. Eeltäidetud küsimustik vähendab tunduvalt andmete esitamiseks kuluvat aega. Andmeesitajal on vaja lisada vaid info, mida ei ole majandusaasta aruandes küsitud või mida ta ei ole seal esitanud. 

Sellest aastast ei ole ettevõtetel vaja täita küsimustikus enam toimlate tabelit. Need andmed võtab statistikaamet riiklikest registritest (maksuameti töötamise registri (TÖR) ja ka tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni (TSD) andmetest).

Lisaks on statistikaamet käivitanud uudse teavitussüsteemi, mis annab andmeesitajale e-posti teel teada, kui EKOMARi küsimustik on eeltäidetud majandusaasta aruande andmetega. Teavitus saadetakse tööpäeva hommikuti eelmisel päeval toimunud eeltäitmiste kohta.