Foto: Istockphoto
Urve Vilk 16. juuni 2022 08:58

Kui lahutamise käigus ei ole ühisvara jagatud, on see jäänud jagamata. Seaduse järgi võib seda jagada ka hiljem, kas või elu lõpuni. „Seda tuleb üsna tihti ette, et ühisvara jagatakse aastaid pärast lahutust,“ ütleb vandeadvokaat Meelis Pirn. „Midagi erakordset selles ei ole.“

Juhul, kui tegu on kinnisasjaga, saab ühisvara jagada kahte moodi. Üks pool võib osta teise poole välja, aga samuti võidakse panna kinnisasi tervikuna müüki ja kummalegi kuulub pool saadud rahasummast.

Pirn juhib tähelepanu sellele, et ühisvara jagamisel võetakse alati arvesse vara väärtus selle jagamise hetkel: „Ühisvara jagamisel ei arvestata seda, milline oli ühisvara väärtus abielu lahutades. Arvestatakse seda väärtust, mis on kinnisasjal või muul ühisvaral jagamise ajal.“