Foto: Erki Parnaku
ÕL Rahatarkus 3. jaanuar 2022 16:24

Pärnu linnavalitsus hakkab alates 10. jaanuarist vastu võtma avaldusi Pärnu ja tema osavaldade elanikelt, kes soovivad energiakulude hüvitamist.

Toetust on võimalik taotleda vaid oma peamise elukohaga seotud kulude hüvitamiseks, teavitatakse Pärnu linnavalitsuse pressiteates. Pärnus on energiatoetust võimalik taotleda ainult Pärnu linna või mõnda tema osavalda registreeritud isikutel. See tähendab, et vähemalt ühe pereliikme elukoht peab rahvastikuregistri järgi olema Pärnu omavalitsuses.

Vastavalt leibkonna sissetulekule

Toetust makstakse üksikisikutele ja peredele, kelle kuu netosissetulek jääb alla mediaanpalga, mis on perekonna esimese liikme puhul 1126 eurot kuus. Pere iga järgmise vähemalt 14aastase liikme puhul lisatakse sellele 563 (koefitsient 0,5) ja alla 14aastase liikme puhul 337,8 (koefitsient 0,3) eurot. Näiteks kahe täiskasvanu ja kahe alla 14aastase lapsega perel on netosissetuleku piiriks 2364,6; kahe täiskasvanu, ühe vähemalt 14aastase ja ühe alla 14aastase lapsega perel 2589,8 ning ühe täiskasvanu ja ühe vähemalt 14aastase pereliikme puhul (see võib olla nii elukaaslane kui laps) 1689 eurot kuus.

Sissetulekuks peetakse tulumaksuga maksustatud tulusid pärast nende maksustamist. Nendeks võivad olla näiteks palk, pension, rendi- ja ettevõtlustulu ning dividendid olenemata sellest, kas tulu on saadud Eestist või välismaalt. Sissetulekute hulka ei arvestata toetusi ja kahjuhüvitisi.

Energiahindade hüvitise kalkulaator

Enne taotlema asumist võiks võimalusel võrrelda arvel olevat kuu ühikuhinda (kõikidel arvetel ei pruugi seda olla) riigihalduse ministri kehtestatud piirmääradega, et teada saada, kas kasulikum on esitada taotlus ühe või mitme kuu arvete kompenseerimiseks.

Näiteks elektrihinna puhul võib juhtuda, et oktoobris jäi hind alla 12 sendi kilovatt-tunni kohta, kuid septembris ületas seda. Esitades taotluse nelja kuu arvete kompenseerimiseks, hakkab oktoobri hind mõjutama nelja kuu keskmist.

Kõige lihtsam on kasutada rahandusministeeriumi kodulehel olevat energiahindade hüvitise kalkulaatorit, mis pärast pereliikmete arvu, leibkonna keskmine kuu netosissetuleku, kuu elektrikulu ja tarbitud kuukoguse sisestamist toetuse suuruse välja arvutab.

Pärnu peamiseks kaugkütteettevõtteks on Gren Eesti (endine Fortum Eesti AS), mille kütustest moodustab maagaas ligi viis protsenti. Ettevõte tõstab alates 1. jaanuarist kaugkütte hinna seniselt 50,65 eurolt megavatt-tunni eest 53,29 eurole (hind käibemaksuta, koos käibemaksuga on uus hind 63,95), kuid see jääb alla riigihalduse ministri kehtestatud piirmäära (koos käibemaksuga 78 €/MWh). Küll aga võib piirmäära ületada mõne väiksema kaugkütteettevõtte hind.

Kompenseeritakse 80% energiaarve sellest osast, mis ületab elektri, gaasi ja kaugkütte piirväärtusi. Toetuse alampiiriks on 10 eurot taotluse kohta. Kui ühe kuu hüvitis tuleb väiksem, võib esitada taotluse kuni nelja kuu peale kokku, et 10 eurot täis tuleks. Hüvitise ülempiiriks on 500 eurot kuus.

Taotlemine

Kui teie netosissetulek on energiakulude hüvitamiseks sobiv ja energiaarved ületavad piirmäärasid, on teil kulutuste hüvitamise taotlemiseks neli võimalust.

Esimene on kasutada e-teenindust, kuhu tuleb siseneda ID-kaardi, Smart-ID, Mobiil-ID või pangalingi kaudu.

Teiseks võimaluseks on täita kodulehel olev taotlusvorm ja saata e-kiri aadressil [email protected].

Kolmas võimalus on saata taotlus postiaadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn.

Neljandaks võib ise tulla kas linnavalitsusse (Suur-Sepa 16), Mai (Metsa 14), Vana-Pärnu (Tallinna mnt 1), Rääma (Kaevu 27) hoolekandekontorisse, Audru (Pärna allee 7), Paikuse (Pärnade pst 11) või Tõstamaa (Sadama tee 2) osavallakeskusesse ja avaldus seal täita. Energiatoetuste menetlejad võtavad inimesi vastu esmaspäeviti ja teisipäeviti kell 8.30–12 ning kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 8.30–12 ja 14–17.

Taotlusele tuleb lisada eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid selle energialiigi kohta, mille kulude katteks toetust soovitakse. Arved peavad sisaldama tarbitud energiat (kWh või MWh või m3) ning selle maksumust eurodes. Kui pere alaline elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast, tuleb lisada elukoha kasutamist tõendavad dokumendid. Vajadusel tuleb lisada ka tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta (nende olemasolul).

Vajadusel abistab teid infospetsialist või sotsiaalkonsultant. Lisainfot saab linnavalitsuse kodulehelt ja energiatoetuste vastuvõtuaegadel telefonil 444 8300.

Taotlusi energiakulude hüvitamiseks saab esitada kuni järgmise aasta 31. maini.