Foto: Erki Pärnaku
ÕL Rahatarkus 16. detsember 2021 11:09

Seoses elektrihinna tõusuga on Tartu linnal plaanis uue aasta algusest hakata maksma toetust energiakulude hüvitamiseks. Toetust ei saa taotleda fikseeritud lepinguga tarbijad.

„Vabariigi valitsuse praegu kehtiva otsuse kohaselt saavad toetust taotleda suhtelises vaesuses elavad pered. Ilmselt lähiajal selgub, kas energiakulude hüvitamine on laienemas suuremale ringile,“ ütles abilinnapea Mihkel Lees pöördumises pressile. Abilinnapea lisas, et Tartus on käimas tõsised ettevalmistused ja linn on valmis jaanuaris toetusi jagama hakkama.

Energiakulude kallinemise hüvitamiseks on toetust võimalik taotleda tagasiulatuvalt neli kuud, st jaanuaris 2022 saab taotleda toetust 2021. a septembri, oktoobri, novembri ja detsembri tarbimise põhjal koostatud arvete alusel. Linnavalitsus soovitab toetuse taotlejatel üle vaadata ja kokku koguda oma nelja kuu energiaarved. Elektrooniliselt saab toetusi esitada läbi linnaportaali SPOKU.

Kallinenud energiakulude hüvitamise ja taotluse vormistamise küsimustes saab nõu ja abi linna infotelefonil 1789 või e-posti aadressil energiatoetus@tartu.ee.

Suhtelise vaesuse piiril elava leibkonna sissetulek on ühe inimese kohta 673 eurot, iga järgmise vähemalt 14aastase liikme kohta 336,50 eurot ja alla 14aastaste laste puhul 201,90 eurot kuus. Esialgse info selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla, annab Rahandusministeeriumi poolt väljatöötatud energiakulu hüvitamise kalkulaator.

Rohkem infot energiakulude hüvitamise kohta leiab linna kodulehelt www.tartu.ee/energiatoetus