Tarbija

LUGEJA KÜSIB: kuidas arvestatakse töötasu nädalavahetuse valvete puhul? 

Urve Vilk, 5. november 2021 06:23
Kuidas arvestatakse töötasu nädalavahetuse valvete puhul?Foto: Istockphoto

Tööinspektsiooni nõustamisjurist Sandra Kuus vastab, et valveaeg on aeg, mil töötaja ei ole kohustatud täitma tööülesandeid, aga peab olema kokkulepitud tingimustel valmis tööandja korralduse alusel tööülesandeid täitma.

Valveaja eest tuleb töötajale maksta tasu, mis ei või olla väiksem kui 1/10 kokkulepitud töötasust (töölepingu seaduse § 48 lg 1). „Sama paragrahvi lõike 3 kohaselt loetakse tööajaks see osa valveajast, mil töötaja allub tööandja juhtimisele ja kontrollile. Seega kui töötaja asub valveajal tööülesandeid täitma, loetakse tööülesannete täitmise aeg tööajaks, mille eest peab tööandja maksma jub*a kokkulepitud töötasu,“ selgitab Kuus.