59% töötajatest igatseb kolleegidega silmast silma suhtlemist.Foto: Ivan Samkov / Pexels
Toimetas Annaliisa Köss 29. märts 2021 13:47
Veel aasta tagasi unistas paindlikumast töökorraldusest 61% töötajatest, kellele tööandja siis kaugtööd ei võimaldanud. Ootamatult maailma raputanud tervisekriis tõi aga tööellu mitmeid muudatusi ning paljudele töötajatele avanes praktiliselt üleöö võimalus proovida esmakordselt ka kodus töötamist. Milline on töötajate suhtumine kaugtöösse aasta hiljem?

Praegu saab kaugtööd teha ligi kaks kolmandikku (64%) kontoritöötajatest, selgus CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri tööturu-uuringu tulemustest, millesse andis oma panuse peaaegu 10 000 töötajat üle Eesti.

Hetkel peamiselt kodus töötavatest inimestest 38% sai varem kodus töötada vaid erandjuhtudel ja pisut rohkem kui igal kümnendal töötajal (12%) puudus see võimalus täielikult.

Kaugtöö peamiste eelistena toodi välja võimalust maandada viirusega seotud terviseriske, teha tööd kerge haiguse või haiguse kahtluse korral, kasutada paindlikumalt oma tööaega ning keskenduda segamatult tööülesannete täitmisele.

Kodukontor on uutmoodi avatud tööruum

Kui varem peeti kodukontorit üldiselt kohaks, kus saab rahulikult ja segamatult oma tööle keskenduda, siis tänaseks on aasta aega kestnud tervisekriis seda ettekujutust paljuski muutnud. Pereliikmetega koos päevast päeva kodus olemine võib nüüd meenutada hoopis avatud tööruumi, kus esineb palju katkestamist ja infomüra, mida ei ole võimalik n-ö välja lülitada.

Kohustusliku kodus töötamise tõttu on üha rohkem hakatud väärtustama võimalust minna kontorisse tööle – seega on saanud kontoris töö tegemisest justkui uus soodustus või lisahüve. Uuringust selgus, et 39% vastanutest soovis kodusele rutiinile vaheldust. Samuti on töötajate jaoks oluline tunda ennast meeskonda kuuluvana, eristada selgemalt töö- ja isiklikku aega ning kasutada kontoris loodud mugavamat töökeskkonda.

Kaugtöö võimalus tõstab siiski rahulolu ja motivatsiooni

Kuigi paljud kodust töötamise eelised on hakanud kaduma, sest inimesed on väsinud, on kaugtöö tegijad siiski keskmiselt rohkem oma tööga rahul ja motiveeritumad kui tööandja ruumides töötavad inimesed. 35% tööandjatest, kes on rakendanud kaugtööd, on märganud töötajate rahulolu kasvu ja 29% töötajate motiveerituse kasvu.

Kuna kodukontoris töötavate inimeste arv on viimase aastaga kiirelt kasvanud, tundub, et kaugtöö on tulnud, et jääda – tõenäoliselt eeldavad paljud töötajad ka pärast tervisekriisi märksa paindlikumat töökorraldust.

Allikas: cvkeskus.ee