Uurisime järele, milliseid just alustavale ettevõtjale mõeldud toetusi Eestis leiab.Foto: Pixabay / Pexels
Toimetas Annaliisa Köss 16. märts 2021 06:25
Kuigi Eestis on ettevõtlusega alustamine ning oma firma püstipanemine üpriski lihtne, on hoopis raskem leida idee teostuseks vajalikku rahastust. Alustaval ettevõtjal kerkib tihti mitmeid küsimusi – milliseid toetusi on võimalik taotleda? Kust leida arenguvõimalusi oma innovaatilistele ideedele? Kellelt küsida nõu ettevõtlusega alustamise kohta? Uurisime järele, milliseid just alustavale ettevõtjale mõeldud toetusi Eestis leiab.

Starditoetus

Starditoetus on mõeldud ettevõttele, mis on asutatud viimase 24 kuu jooksul. Toetuse eesmärk on aidata ettevõtjal käivitada oma ettevõte ja jõuda kindlaks ajahetkeks soovitud tulemusteni, mille hulgas peab olema ka töökohtade loomine ja müügitulu kasv. Enne taotluse esitamist tuleb läbida kohustuslik eelnõustamine maakondlikus arenduskeskuses ning saada eelhinnang projektile. Toetuse maksimaalne suurus on 15 000 eurot ning projekti omarahastus peab olema vähemalt 20%. Vaata rohkem rtk.ee.

Töötukassa toetus

Ettevõtluse alustamise toetuse (EVAT) abil saab alustada äriga, mille abil luuakse tööd iseendale kas äriühingu asutamiseks või füüsilisest isikust ettevõtjaks hakates. Taotleja peab olema Töötukassas töötuna arvel ning läbinud ettevõtluskoolituse või omama vähemalt aastast ettevõtluskogemust või kõrgharidust majanduse alal. Toetuse maksimaalne suurus on 6 000 eurot. Vaata rohkem tootukassa.ee.

Horisont 2020

Horisont 2020 on maailma suurim teadus- ja arendustegevust ning rahvusvahelist koostööd toetav programm. Toetus on mõeldud ühiskonnaprobleemide lahendamiseks ja Euroopa konkurentsivõime suurendamiseks läbimurdeliste innovatsioonide turule toomise abil. Toetust saab taotleda nii äriplaani koostamiseks kui tootearenduse läbiviimiseks. Vaata rohkem horisont2020.ee.

Prototron

Swedbanki, TalTechi ja Tallinna Teaduspargi Tehnopoli asutatud nutikate ideede rahastu aitab alustavaid ettevõtjaid esmase prototüübi loomisel. Sealt tasub rahastust taotleda siis, kui tegemist on tehnoloogilise idee elluviimise vajadusega. Prototron on aidanud turule jõuda 86 tehnoloogilisel lahendusel ja investeerinud ideede elluviimisesse enam kui miljon eurot. Hetkel on just käimas kevadine taotlusvoor, mis kestab 25. märtsini. Vaata rohkem prototron.ee.

Ajujaht

Ajujaht on Eesti suurim äriideede konkurss ja ideede kiirendi, mis pakub ettevõtlusega alustamiseks intensiivset arenguprogrammi ja kogenud mentoreid. Kuigi selleks aastaks on kandideerimine juba lõppenud, võid kandideerida oma uudse ideega juba selle aasta teises pooles. Ainus tingimus Ajujahil osalemiseks on see, et esitatava ideega ei tohi kuus kuud enne konkursile kandideerimise tähtaega teenida tulu. Vaata rohkem ajujaht.ee.

Tasuta nõustamine

Toetusi projektidele aitavad leida ka 15 Eesti maakondlikku arenduskeskust, mis pakuvad tasuta nõustamisteenust. Konsultandid pakuvad ettevõtjale starditoetuse eelnõustamist, alustava ettevõtja baaskoolitust, mentorlusprogrammi ning palju muud infot ning tegevusi, mis on abiks alustavale ettevõtjale. Vaata rohkem arenduskeskused.ee.

Veel toetusi:

  • PRIA pakub ettevõtjatele erinevaid toetusi põllumajanduse valdkonnas. Hetkel avatud toetusvoorud leiad pria.ee/toetused.
  • Tallinna Ettevõtlusameti lehelt tasub algajal ettevõtjal uurida messitoetuse, väikeettevõtte välismessitoetuse, praktika juhendaja toetuse ning väikeettevõtja digilahenduste toetuse kohta. 
  • Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) pakub alustavale ettevõtjale toetusi ja nõustamisteenuseid ning ka praktilisi koolitusi ja töötubasid, mida juhendavad valdkonna eksperdid. Avatud toetusvoore ning teenuseid vaata eas.ee/teenused.
  • Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest on võimalik taotleda toetusi konkreetsetele projektidele avatud taotlusvoorude kaudu. 
  • Rahandusministeerium toetab projekte, mis aitavad kaasa Eesti regionaalarengule. Näiteks jagatakse toetusi väikesaarte elanikele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamise eest.