Uudised

MAKSUAMET VASTAB: mida pead teadma nüüd, kui Ühendkuningriigi üleminekuperiood sai läbi? 

Ohtuleht.ee, 5. jaanuar 2021 17:03
Jõulupakid peaministri residentsi: Suurbritanniast pakke tellides peab nüüd tähelepanelikum olema.Foto: AFP/Scanpix
Alates 1. jaanuarist lõppes Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljumise üleminekuperiood, mis tähendab, et Brexit läks täiskäigul edasi ning kaubanduses ei kohaldu enam tolliliidu põhimõtted. See tähendab, et nüüdsest tuleb Suurbritanniasse reisides või sealt tulles, sealt pakke tellides või ettevõtete kaubavahetuses arvestada tollitoimingutega.

Mis muutub eraisiku jaoks?

Tellides Ühendkuningriigist kaupa, tuleb arvestada lisanduvate maksudega. Kui saadetise väärtus on 22-150 eurot, siis tuleb selle saadetise kohta esitada tollideklaratsioon e-MTAs ja tasuda käibemaks. Kui saadetise väärtus on üle 150 euro, siis tuleb esitada tollideklaratsioon ja tasuda käibe- ja tollimaks. Tollimaksu ei pea tasuma, kui kauba müüja suudab tõendada, et kaup on Ühendkuningriigi päritolu. Selleks peab müüja esitama ostjale kauba päritolukinnituse, mille saab tollideklaratsioonile lisada. Näiteks: ost võib küll olla tehtud ÜK netipoes ja sealt teele minna, ent kui toode ise pole sealt pärit, tuleb tasuda ka tollimaksu.

Isegi kui tellisid pakid veel 2020. aasta jooksul, aga need pannakse Ühendkuningriigist teele 2021. aastal, siis pead kaubad e-MTAs deklareerima ja tasuma vajadusel ka maksud. Kui oled aga kaubad tellinud 2020. aasta jooksul ning need pandi ka teele 2020. aastal, ent jõuavad kohale alles selles aastanumbris, siis midagi deklareerima ei pea. Ehk et kui tellisid 15. detsembril Ühendkuningriigist kaupa ja see pandi teele 28. detsembril, kuid tellitud asjad jõuavad Eestisse 10. jaanuariks, siis ei pea seda kaupa deklareerima ning sellele ei lisandu käibe- ega tollimaks. Oluline on kuupäev, millal kaup anti üle Ühendkuningriigis vedu korraldavale ettevõttele.

Ühelt eraisikult teisele eraisikule tasuta (näiteks kingitusena) saadetud kauba puhul tuleb käibemaks tasuda siis, kui kauba väärtus ületab 45 eurot ning tollimaks, kui kauba väärtus ületab 500 eurot. Kui kauba väärtus saadetises on kallim kui 500 eurot, siis rakendub tollimaksuvabastus kaubale, millel on eelmainitud päritolukinnitus.

Ühendkuningriigist saabuv reisija saab isiklikuks tarbeks Eestisse tuua tollimaksuvabalt kaupu 1200 euro väärtuses. Kui kauba väärtus on kallim kui 1200 eurot, siis rakendub tollimaksuvabastus kaubale, millel on päritolukinnitus. Käibemaksuvabalt saab reisija tuua isiklikuks tarbeks kaupa väärtusega kuni 300 eurot, lennu- ja merereisijad kuni 430 eurot.

Oluline on tähele panna, et reisides kohalduvad keelud ja piirangud, mis tähendab, et teatud kaupasid ei tohi enam Euroopa Liitu, sh Eestisse kaasa tuua, näiteks liha- ja piimatooteid. Kõik inimesed, kes plaanivad Londoni reisile minna, peaksid tutvuma Maksu- ja Tolliameti ja Välisministeeriumi kodulehel oleva informatsiooniga, millistele kaupadele maksuvabastused laienevad ning millised on erinevad piirangud.

Inimesed, kes on elanud Ühendkuningriigis ja plaanivad tagasi Eestisse kolida, peavad arvestama tollivormistuse vajadusega ka isiklike asjade Eestisse toomisel. Maksuvabastuse kohaldamine on võimalik, kuid tingimuste täpsustamiseks tuleks eelnevalt kontakteeruda tolliinfoga.

Mis muutub ettevõtete jaoks, kellel on kaubavahetus Ühendkuningriigiga?

Kui senini said kaubad vabalt liikuda, siis nüüd tuleb arvestada tolliformaalsustega. Kõik Ühendkuningriigist saabuvad või sinna saadetavad kaubad kuuluvad tollijärelevalve alla. Kõik kaubad tuleb igakordselt deklareerida ja importimisel tasuda kaupadelt ka maksud (käibe-, tolli-, aktsiisimaksud, olenevalt kaubast). Tollideklaratsioonid tuleb esitada nii Eestis kui ka Ühendkuningriigis - näiteks eksportides kaupa Ühendkuningriiki tuleb deklaratsioon esitada siis, kui kaup Eestist väljub, aga ka siis, kui kaup Ühendkuningriiki siseneb. Eestis esitatakse tollideklaratsioonid e-MTA kaudu elektrooniliselt.

Teatud kaupadele hakkavad kehtima keelud ja piirangud ning sõltuvalt kauba iseloomust tuleb esitada kauba sertifikaadid ja litsentsid. Näiteks põllumajandustooted peavad vastama Euroopa Liidu normidele ning vastavad dokumendid tuleb lisada tollideklaratsiooni juurde. Seetõttu peavad ettevõtjad arvestama, et kaubavahetuseks tuleb planeerida lisaaega.

Erisus on Põhja-Iirimaaga, mis loetakse Euroopa Liidu tolliterritooriumi osaks. See tähendab, et kaupade liikumine EL-i ja Põhja-Iirimaa vahel jätkub endistviisi. Küll aga tulevad muutused, kui kaubad ei liigu otse EL-i ja Põhja-Iirimaa vahel, seega palume ettevõtjatel kaupade liikumisel Põhja-Iirimaa kaudu tutvuda kindlasti täiendavalt Põhja-Iirimaa protokolliga.

Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel sõlmitud kaubandusleppe kohaselt ei kohaldata omavahelises kaubanduses Ühendkuningriigi või EL-i päritoluga kaupadele üldjuhul tollitariife ja kvoote. See tähendab, et tollimaksust vabastatakse (tollimaksu soodusmäär 0%) need kaubad, mis on toodetud või piisaval määral töödeldud Ühendkuningriigis või Euroopa Liidus. Selleks peab kauba müüja väljastama ostjale päritolukinnituse. Kui on teada, et tegemist on kaubaga, mis on Ühendkuningriigis toodetud või piisaval määral töödeldud, aga kauba müüja ei suuda veel anda päritolukinnitust, siis tuleb tollimaks küll tasuda, aga seda on võimalik kolme aasta jooksul tagasi taotleda, kui kaupmees esitab selle aja jooksul päritolukinnituse.

Ühendkuningriigi ja Põhja-Iirimaa jaoks tulevad tollivormistusel kasutusele uued riigikoodid.

Kaupade transiit EL-i ja Ühendkuningriigi vahel toimub ühistransiidiprotseduuri raames, mis lühendab oluliselt piirivormistuseks kuluvat aega. Ühendkuningriik on alates 01.01.2021 transiidiprotseduuri mõistes samasuguses staatuses nagu Norra, Türgi, Šveits.

Ühendkuningriigi lahkumisega seonduvalt on mõjutatud ka need ettevõtjad, kes ei kauple Ühendkuningriigiga, kuid kes deklareerivad kaupu vabasse ringlusesse ning peavad teatud juhtudel fikseerima tollideklaratsioonil, et kaubad olid EL-i toimetatud 01.01.2021 eelselt.

Täpsemalt saab uute reeglite kohta lugeda Maksu- ja Tolliameti kodulehelt: https://www.emta.ee/et/brexit-eraisikud ja https://www.emta.ee/et/brexit. Küsimuste korral saab pöörduda tolliinfo poole, helistades telefonile 880 0814 või kirjutada e-posti aadressile tolliinfo@emta.ee.