Tööõnnetus võib juhtuda ka kaugtööd tehes.Foto: Tom Claes / Unsplash
Urve Vilk, ajakiri Tiiu 23. veebruar 2021 05:00
Tööinspektsiooni ennetusosakonna töökeskkonna konsultant Piret Kaljula vastab, et tööõnnetus võib juhtuda ka kaugtööd tehes: „Kehtivates õigusaktides ei ole erisusi tööõnnetuse definitsioonis ega uurimise läbiviimises, kui õnnetus juhtub ajal, mil töötaja täidab tööülesannet, tegutseb tööandja huvides või viibib tööaja hulka arvataval vaheajal.“

Ka kaugtöö ajal juhtunud õnnetusest peab kannatanu esimesel võimalusel tööandjat teavitama. „Esmalt selgitab tööandja välja, kas tegu on tööõnnetusega, seejärel täpsustab asjaolud ja põhjused. Tööõnnetuse uurimisse tuleb kaasata töökeskkonnavolinik, asjaolude selgitamiseks on aega kümme tööpäeva.“

Seejärel tuleb koostada kas vormikohane raport või kui tegu pole tööõnnetusega, siis vabas vormis akt. Kui töötajale väljastati töövõimetusleht, tuleb kolme tööpäeva jooksul pärast uurimise lõpetamist edastada raport või akt tööinspektsioonile ja kannatanule või tema huvide kaitsjale. „Sarnaste tööõnnetuste edaspidist kordumist tuleb vältida asjakohaste meetmetega,“ lisab Kaljula.