Raha

Lugeja küsib: kas kodukontoris juhtunud õnnetus on tööandja või minu mure? 

Urve Vilk, ajakiri Tiiu, 23. veebruar 2021 05:00
Tööõnnetus võib juhtuda ka kaugtööd tehes.Foto: Tom Claes / Unsplash
Tööinspektsiooni ennetusosakonna töökeskkonna konsultant Piret Kaljula vastab, et tööõnnetus võib juhtuda ka kaugtööd tehes: „Kehtivates õigusaktides ei ole erisusi tööõnnetuse definitsioonis ega uurimise läbiviimises, kui õnnetus juhtub ajal, mil töötaja täidab tööülesannet, tegutseb tööandja huvides või viibib tööaja hulka arvataval vaheajal.“

Ka kaugtöö ajal juhtunud õnnetusest peab kannatanu esimesel võimalusel tööandjat teavitama. „Esmalt selgitab tööandja välja, kas tegu on tööõnnetusega, seejärel täpsustab asjaolud ja põhjused. Tööõnnetuse uurimisse tuleb kaasata töökeskkonnavolinik, asjaolude selgitamiseks on aega kümme tööpäeva.“

Seejärel tuleb koostada kas vormikohane raport või kui tegu pole tööõnnetusega, siis vabas vormis akt. Kui töötajale väljastati töövõimetusleht, tuleb kolme tööpäeva jooksul pärast uurimise lõpetamist edastada raport või akt tööinspektsioonile ja kannatanule või tema huvide kaitsjale. „Sarnaste tööõnnetuste edaspidist kordumist tuleb vältida asjakohaste meetmetega,“ lisab Kaljula. 

Samal teemal

11.02.2021
Lugeja küsib: kas koroona klassifitseerub kutsehaiguseks, kui nakatusin tööpostil?
19.00.2021
Kodune töötuba on piinlikult sassis? Selle nimekirjaga on koristamine käkitegu
12.00.2021
Lugeja küsib: kui palju ma tohin töötada, et mu töötu abiraha säiliks?
04.00.2021
Lugeja küsib: millised on lapsevanema eelisõigused puhkuse võtmisel?