Kui likvideerimine on lõpetatud, tuleb esitada registripidajale avaldus osaühingu äriregistrist kustutamiseks.Foto: Benedikt Geyer / Unsplash
Urve Vilk, ajakiri Tiiu 23. november 2020 05:12
Paljud (väike)ettevõtjad on koroonakriisist tingitud majanduse jahenemise tõttu täna raske valiku ees: kas ja kuidas oma ettevõte kinni panna? Olukorda selgitab justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunik Maarit Puhm.

„Osaühingu lõpetamine ja likvideerimine koosneb mitmest etapist. Seda saab aga teha juhul, kui osaühingul on vara rohkem kui kohustusi. Vastasel korral tuleb esitada pankrotiavaldus,“ selgitab Puhm. 

Kui osaühingul on ainult üks osanik, saab lõpetamise ja likvideerija määramise otsuse vormistada kirjalikult, allkirjastada ja kanda äriregistrisse. „Likvideerijaks on üldjuhul senine juhatuse liige.“

Likvideerimismenetlusest tuleb teatada võlausaldajatele ja anda neile neljakuuline tähtaeg oma nõuete esitamiseks. Lisaks tuleb kolme kuu jooksul koostada likvideerimise algbilanss, kinnitada see koos majandusaasta aruandega ja esitada äriregistrile.

Likvideerimise keskseks tegevuseks on osaühingu vara müük, võlgade sissenõudmine ja kõikide võlausaldajate nõuete rahuldamine. Kui võlausaldajate nõuded on rahuldatud, tuleb koostada lõppbilanss ja vara jaotusplaan.

„Arvestada tuleb ka tähtaegadega,“ lisab Puhm. Vara saab jaotada alles siis, kui lõpetamise kandmisest äriregistrisse ja likvideerimiseteate avaldamisest on möödunud kuus kuud ja vara jaotusplaani koostamisest kaks kuud.

Kui likvideerimine on lõpetatud, tuleb esitada registripidajale avaldus osaühingu äriregistrist kustutamiseks. Siin on sarnased tähtajad: kuus kuud peab olema möödunud lõpetamise kandmisest äriregistrisse ja kolm kuud vara jaotusplaani koostamisest.

„Alternatiivne viis ühe osanikuga osaühingu lõpetamiseks on ühingu vara ühendamine füüsilisest isikust ainuosaniku varaga,“ lisab Puhm. „Seejärel ühing lõpeb likvideerimismenetluseta. See tehing peab olema aga notariaalselt tõestatud ning seejuures tuleb arvestada sellega, et osanik võtab endale täieliku isikliku vastutuse ühingu kohustuste eest.“

Täpsemad juhised osaühingu likvideerimiseks leiab äriseadustiku 22. peatükist.