Töötaja saab lähetusse minekust keelduda, kui ta kasvatab alla kolmeaastast või puudega last või ta on ise alaealine.Foto: Anna Shvets / Pexels
Annaliisa Köss 3. detsember 2020 05:04
Reisimisele on taas pandud suuremad piirangud ning soojamaareisile sel talvel ilmselt väga ei kipugi. Kuidas aga suhtuda tööga seotud välislähetustesse, mis justkui on töötajale kohustuslikud? Pöördusime mõningate olulisemate küsimustega tööinspektsiooni, kus küsimustele vastab ennetusosakonna juhataja Kaire Saarep.

Kas tööandja saab praegu, s.t ajal, mil koroonaviirus taas laiemalt levib, kohustada töötajat välislähetustel käima? Kas töötajal on võimalik keelduda ja mis tingimustel? 

Töötaja saab lähetusse minekust keelduda, kui ta kasvatab alla kolmeaastast või puudega last või ta on ise alaealine. Kui töötaja kardab oma tervise pärast, siis on tal õigus keelduda tööst või peatada töö, mille täitmine seab ohtu tema või teiste isikute tervise või ei võimalda täita keskkonnaohutuse nõudeid, teatades sellest viivitamata tööandjale või tema esindajale ja töökeskkonnavolinikule (töötervishoiu ja tööohutuse § 14 lõige 5 punkt 4).

Seega võib töötaja keelduda tööst, kui on oht, et töötaja tervis saab tööd tehes kannatada. Kui töötaja tunneb, et tema tervis võib lähetusse minnes ohtu sattuda, soovitame lähetuse tingimused esmalt tööandjaga läbi rääkida. Siiski tuleb arvestada, et hilisema vaidluse korral tuleb töötajal selgitada, miks ta keeldus lähetusse minemisest ning esitada ka tõendid, et reisimine oleks olnud tema tervisele ohtlik. Näiteks võib vaielda fakti üle, kas riigis, kus nakatumiskordajad on sarnased või väiksemad kui Eestis, on viibimine ohtlikum kui Eestis tööd tehes. Kindlasti tuleb tähelepanu pöörata ka sellele, millised kontaktid välisriigis plaanis on, millise transpordivahendiga sinna minnakse jms.

Millised isikukaitsevahendid peab tööandaja töötajale reisides tagama?

Kui tööandja saadab töötaja lähetusse välisriiki, kus on nõue näiteks kanda ühistranspordis ja siseruumides maski, siis peab tööandja töötajale vajalikus koguses maske lähetusse kaasa andma. Kuna enne maski ettepanemist soovitatakse käed desinfitseerida, siis peab töötajal olema kaasas ka käte desinfitseerimisvahend (soetamisel arvestage piiranguid vedelike kogusele pagasis).

Kui sul on kahtlusi, kas välisriiki reisimine on ohutu, kontrolli konkreetse riigi kohta Välisministeeriumi kodulehelt siit.

Lisaks võib lähetus tähendada ka seda, et pereisa või pereema peab reisilt naastes veetma täiendavalt kaks nädalat eneseisolatsioonis. Kas sama kehtib ka töötaja pereliikmete kohta?

Kui töötaja naaseb välisriigist, siis tuleb tal riiki naastes teha COVID-19 test. Kui testitulemus on negatiivne, siis tuleb küll oma liikumisi piirata, kuid tööl käimine on ettevaatusabinõusid kasutusele võttes lubatud. Eneseisolatsioon ja liikumispiirangud välisriigist saabuja lähedastele ei kehti. Rohkem infot leiad siit!