Karjääristuudio videos annab hea töökeskkonna loomise kohta nõu noorteühingu TORE koolitusjuht Marju Jaanimäe.Foto: Karjääristuudio
Karjääristuudio 31. august 2020 20:26
Nii palju, kui on maailmas inimesi, on ka erinevaid arvamusi ning suhtumisi. Teadagi veedame suurema osa oma päevast just tööl, seega on sageli päevakorral küsimus, kuidas töökeskkonnas kõigiga hästi läbi saada. Karjääristuudio videos annab hea töökeskkonna loomise kohta nõu noorteühingu TORE koolitusjuht Marju Jaanimäe.

„Heade suhete loomisel sõltub palju sinust endast ja sellest, kuidas sa endaga suhtled ja endaga tööd teed. Sellest omakorda sõltub, kuidas sa teistega suhtlemisel hakkama saad,“ selgitab koolitaja ja lisab, et sageli otsime me vastuseid kuskilt väljapoolt, kuid tegelikult on kõige lihtsamad vastused enamasti meie enda sees.

Kuidas luua töökeskkonnas hea õhkkond? „Kus meil siis on tore töötada?“ küsib Marju ning vastab, et eks ikka seal, kus me tunneme, et meie vajadused on kaetud. „Seal, kus ma olen kuulatud, märgatud ja nähtud.“ Teine väga oluline vajadus Marju sõnul on kuuluvustunne ning ühise eesmärgi nimel töötamine. „See tunne, et ka minust sõltub siin midagi,“ täpsustab naine. Kolmandaks oluliseks punktiks on, kui inimene saab olla vaba ja loomulik sellisena, nagu ta on, kasutades oma parimaid oskusi ja omadusi.

Tark on juhina nendele aspektidele tähelepanu pöörata ning mõelda, mida on võimalik teha, et töötajad nii tunneksid. Lahendusi on mitmeid erinevaid: iganädalased vestlused, ühised koosolekud, väljasõidud jmt. „Väga oluline on märgata ja hinnata oma töötajate võimeid ning potentsiaali, et ka juhina suunata neid sellele rajale, kus nad tunneks ennast hästi ning saaks enda võimeid täielikult ära kasutada,“ juhendab Marju. 

„Rõõmsad ja õnnelikud inimesed töötavad lennukamalt, motiveeritumalt, kiiremalt – ja iga juht tahab selliseid inimesi, kes liiguks edasi ning töötaks ühise eesmärgi nimel,“ toob Marju välja põhjuse, miks peaks panustama meeskonnatunde loomisesse ning inimeste väärtustamisse.

Vaata pikemalt videost:

Ole kursis, mis töömaailmas toimub – www.karjaarileht.ee!