Töölepingu seaduse kohaselt on tööandjal kohustus väljastada töötajale tema nõudmisel andmeid temale arvutatud ja makstud või maksmisele kuuluva töötasu kohta ning muid töötajat või töösuhet iseloomustavaid teatisi.Foto: Pixabay / Pexels
Annaliisa Köss 19. mai 2020 23:35
„Mind koondati 8. mai seisuga ja sain tööandjalt n-ö lõpparve, kuid ühtegi dokumenti sellega ei kaasnenud,“ seisab lugeja pöördumises „Lisaks tundub mulle, et saadud summa on liiga väike. Kuidas ma tean, et hüvitis on õigesti arvutatud? Ise ma neid arvutuskäike ju teha ei oska.“ Mida sellisel juhul ette võtta, uurisime järele tööinspektsioonist. 

Tööinspektsiooni nõustamisjurist Greete Kaar selgitab, et töölepingu seaduse kohaselt on tööandjal kohustus väljastada töötajale tema nõudmisel andmeid temale arvutatud ja makstud või maksmisele kuuluva töötasu kohta ning muid töötajat või töösuhet iseloomustavaid teatisi. „Kui tööandja on töötajale töölepingu lõppemisel arvestanud ja välja maksnud vähem töötasu ja puhkusehüvitist (s.o lõpparve) kui töötaja tegelikult on välja teeninud, tuleks esmalt pöörduda tööandja poole ja nõuda palgalehte või muud dokumenti, millest nähtub, kuidas on töötajale lõpparve arvutatud,“ soovitab Kaar.

Kui töötajal puuduvad teadmised, kuidas töötasu ja puhkusehüvitist arvutada, võib abi saada näiteks ettevõtte raamatupidajalt, kellel on pädevus selgitada, millest lõpparve koosneb ja kuidas selline summa on saadud. Samuti saab õigusabi või nõu saamiseks pöörduda mõne õigus- või advokaadibüroo poole. „Tööinspektsiooni nõustamisjuristidelt saab küsida nõu töötasu ja puhkusehüvitise arvutuskäikude kohta, kuid vastavad arvutused peab iga töötaja ise tegema,“ kirjeldab Kaar veel üht võimalust. Tööinspektsiooni nõustamisjuristi poole saab pöörduda kirjalikult aadressil jurist@ti.ee või telefonil 640 6000.

Hea teada!
Osaliselt saamata jäänud lõpparve nõudes saab pöörduda töövaidluskomisjoni või kohtusse nelja kuu jooksul pärast töösuhte lõppemist.